Šta kažemo za nekoga ko po svaku cenu želi vlast? Da želi da postane kalif umesto kalifa. A šta mislite: zašto?

Naslovi u ponudi

IZNOGUD: MALE SPLETKE VELIKOG VEZIRA

800.00 RSD din.

Opširnije

NOVE AVANTURE VELIKOG VEZIRA

490.00 RSD din.

Opširnije

Iznogud 1 – Tvrdi povez

800,00 RSD din.

Opširnije

Iznogud 1 – Meki povez

490,00 din.

Opširnije

Ovi Gosinijevi i Tabarijevi junaci koje ceo svet zna prvi put su se pojavili 1962. godine u časopisu Rekord, u stripu čiji je glavni junak bio kalif Harun al Prašid. Ubrzo je, međutim, svima postalo jasno da ubuduće protagonista mora biti histerični spletkaroš Iznogud, pa je i strip poneo njegovo ime. Krajem šezdesetih, izlazio je u Gosinijevom strip-časopisu Pilot.

Do sada je izašlo 29 albuma (poslednji 2012. godine), ali je autorski duo radio, otprilike, na prvoj polovini, do prerane smrti Renea Gosinija. Ti albumi donose specifičan humor i ironiju koju smo do sada viđali u svim Gosinijevim stripovima (Asteriks, Talični Tom…), a njegova satira je repetitivne zaplete čitaocima uvek predstavljala na nov i svež način. Karakteristično je bilo i to što su albumi krojeni od kraćih epizoda u kojima Iznogud, uglavnom uz pomoć vernog Dila el Tanta, pokušava da postavi sebe na mekane kalifske jastuke. Naravno, neuspešno.

Posle Gosinijevog odlaska, Žan Tabari je, kao Alber Uderzo sa Asteriksom, nastavio sam da stvara albume, ali je njihov koncept promenjen utoliko što je sada svaki album sačinjavala jedna velika epizoda.

Kao sporedni likovi, u epizodama su se povremeno pojavljivali i sami autori, što je dovodilo do dodatnih komičnih situacija jer je činilo ili njih nestvarnim ili Iznoguda suviše stvarnim.

Sredinom devedesetih, snimljena je i crtana serija, a 2005. se pojavio i francuski igrani film o ovim crtanim likovima.